10 BƯỚC XÂY DỰNG THÀNH CÔNG THƯƠNG HIỆU VIỆT TRÊN AMAZON

10 BƯỚC XÂY DỰNG THÀNH CÔNG THƯƠNG HIỆU VIỆT TRÊN AMAZON

10 BƯỚC XÂY DỰNG THÀNH CÔNG THƯƠNG HIỆU VIỆT TRÊN AMAZON

SÁCH CỦA TONY TRIỆU & ALEX TRẦN VIẾT NẰM “TOP 100 QUYỂN SÁCH ĐÁNG CÓ TRONG TỦ SÁCH DOANH NGHIỆP”

10 BƯỚC XÂY DỰNG THÀNH CÔNG THƯƠNG HIỆU VIỆT TRÊN AMAZON là cuốn sách do Tony Triệu và Alex Trần cùng viết, đã vinh dự được Hội đồng Phát triển sách doanh nhân bình chọn, nằm trong “Top 100 cuốn sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp” năm 2021.

“Theo ông Lê Hoàng – Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, người đã đọc hơn 100 bản tóm tắt và giới thiệu sách do các đơn vị gửi về thì sách năm nay đạt chất lượng cao và thật sự đáng có trong tủ sách doanh nghiệp. “Sau quá trình chọn lọc, Hội đồng bình chọn thống nhất top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp. Đó là những quyển có đề tài thuộc tầm vĩ mô, giúp doanh nhân có cái nhìn bao quát về lĩnh vực kinh doanh và quản trị. Nhưng cũng có những quyển thuộc về tầm nhìn và chiến lược trong công tác lãnh đạo với các chủ đề gần gũi như văn hóa doanh nghiệp, khởi nghiệp, kỹ năng làm việc, kỹ năng quản lý doanh nghiệp… Những quyển sách này mang lại lợi ích thiết thực, bài học cụ thể trong quá trình làm việc, giúp người đọc, mà chủ yếu là doanh nhân sẽ có quá trình đọc phong phú”. (Trích Trang tin điện tử thành phố Hồ Chí Minh)

Xin chúc mừng hai anh, và chúc các anh sẽ tiếp tục cho ra đời những đầu sách giá trị trong thời gian tới, đóng góp xây dựng tinh thần khởi nghiệp của nước nhà.

https://www.facebook.com/ecomstonevietnam/photos/a.104392892037098/110415028101551/

Chia sẻ bài viết

Nhận tin tức mới nhất

Nhận thông tin cập nhật và học hỏi từ những điều tốt nhất

tin tức liên quan