THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁM ĐÔC, NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY ECOMSTONE VIETNAM

THÔNG BÁO.!

Gửi tới toàn bộ thành viên gia đình Ecomstone Vietnam và kính gửi tới các quý đối tác. 

Chính thức bổ nhiệm ông: TRẦN QUÝ HIẾN giữ chức giám đốc, người đại diện pháp luật hợp pháp của công ty cổ phần Ecomstone Vietnam từ ngày 11/11/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *